Välkommen till Webbhosting.nu!

Vi har beslutat att avveckla domänhanteringen och större delen av webbhotellsverksamheten på LemonLime. Från 1 februari 2021 kommer samtliga .SE-domäner att gå över till Internetstiftelsens last resort. För er som har någon domän via oss innebär det att ni kommer få mail från Internetstiftelsen med auth-kod för varje domän, och ni kan sedan välja vilken registrar som ska hantera domänen i fortsättningen. Det sker helt automatiskt utan att ni behöver göra något och domänerna fortsätter fungera som vanligt.

Nuvarande webbhotellsplattform kommer att avvecklas successivt under 2021, och ni kommer få information via mail senast en månad innan ert konto avslutas. För företagskunder kommer vi kunna erbjuda en flytt till ny plattform med bättre administrationsmöjligheter och stabilitet. Mer information om detta kommer senare.
Drift
Allt ok!
Planerade arbeten
Inga