.SE registrar

Beställning av Mejlbox

Steg 1/2

Fält i fetstil måste fyllas i.
Alla priser exklusive moms.

Ansökningshandlingarna arkiveras hos Webbhosting.nu
och finns tillgängliga för våra kunder på begäran.

Ja, jag beställer Mejlbox för 1kr/MB per månad.
Domän

Jag vill registrera en ny .se-domän (199 kr)
Jag vill använda en befintlig domän (0 kr)
Ingen domän, placera e-posten på namn.webbhost.se (0 kr)

Domännamn

Rabattkod
Antal Mbyte
Beställare Beställaren är
Ett företag En förening

Namn

Pers.nr / Org.nr

Skrivs på formatet 000000-0000

Kontaktperson

Namn

Adress

Postnummer

Fem siffror

Postort

Land

E-postadress

Telefon

Fax

Faktura skickas normalt via epost
Jag vill ha faktura via vanlig post (25 kr tillägg)»Gratis Mejlbox
»Föreningsrabatt
»Domänregistrering

Drift
Allt ok!
Planerade arbeten
Inga