.SE Registrar
VIKTIGT: Inställningar för mail

Publicerad 2015-05-08

Från och med nu så gäller följande konfiguration för mail.

Mailserver (både inkommande och utgående): mail.webbhosting.nu

Om ni vill använda av SSL då gäller port 993 för inkommande och port 465 för utgående mail.
Om ni inte använder SSL så gäller mailklientens standardport för inkommande och port 587 för utgående.

Viktigt att ni även väljer att utgående server kräver inloggning (eller motsvarande).

Alla nyheter